• Blogi

Osallistavan valokuvauksen menetelmät näkyvät nuorten kaupunkitarinoissa

Kirjoittaja: Emma /

Rakkaudesta lajiin

Kuvasta viestiksi -paja eli tuttavallisemmin KuVi-paja on yksi Jyväskylän Nuorten taidetyöpajan työelämäpajoista. KuVilla 17-29-vuotiaat nuoret osallistuvat noin kolmen kuukauden mittaiselle työkokeilujaksolle, jonka aikana he harjoittelevat ammattimaisesti valo-, ja videokuvauksen perustaitoja.


Osa ryhmän pajanuorista tavoittelee tulevaisuudessa media-alan työ- tai opiskelupaikkaa, kun taas osa tutustuu alaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Se, mikä kaikkia pajanuoria yhdistää, on että jokainen nuori haluaa kehittyä kuvaajana ja oppia uutta valokuvauksesta.

Miten oma kotikaupunki näyttäytyy kameran linssin läpi

KuVi-pajan valokuvausharjoitukset liittyvät tavallisesti teknisten ominaisuuksien opetteluun sekä kuvallisen itseilmaisun kehittämiseen. Tänä vuonna toteutimme Meidän JKL -yhteistyöprojektin, jossa pajanuoret valokuvasivat Jyväskylän kaupunki- ja kulttuuriympäristöä. Tämä JKL-valokuvausprojekti istui erinomaisesti pajan tavoitteisiin, sillä tänä keväänä halusimme, että valokuvausprojektia toteutettaisiin kertaluontoisen kuvaussessioiden sijaan hieman pidempänä prosessina. Näin pajanuorilla olisi aikaa aidosti tutustua omaan henkilökohtaiseen paikkatunteeseen kotikaupungistaan.


KuVin pajanuoret innostuivat yhteistyöprojektista heti ja yhteensä kuukauden ajan, kerran tai kaksi viikossa, kiertelimme Jyväskylää valokuvaten ja kuvista keskustellen. He tarkastelivat linssien läpi itselleen olennaisia ja tärkeitä teemoja, kuten yhteenkuuluvuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta.

Näyttely kruunaa kokonaisuuden

Meidän JKL -valokuvausprojektissa hyödynsimme osallistavan valokuvauksen menetelmiä, jotka kehittyivät ja syventyivät prosessin aikana. Käytännössä tämä tarkoitti pajanuorten omien kokemusten ja näkemysten tulkintaa valokuvaamalla. Lopputuloksena olikin satoja, ellei tuhansia, prosessin aikana otettuja valokuvia.

Osa nuorille itselleen tärkeistä teemoista oli heidän ajatuksissaan jo paljon ennen kuvaushetkiä, kun taas osa löytyi vasta jälkikäteen valokuvia tarkastellessa. Kaikki näyttelyyn valikoituneet teemat, valokuvat sekä tarinat niiden takana olivat loppujen lopuksi niitä, joista pajanuorilla oli eniten kerrottavaa.

Nuorille paras palkinto valokuvausprojektista on ehdottomasti saada omat kuvat esille näyttelyyn ja sitä kautta muiden nähtäville. Näin he saivat laajemmin esille omat ajatuksensa ja luovan työnsä hedelmän.

Ainutlaatuinen projekti täynnä mahdollisuuksia

Yhteistyö Kaikkien kaupunki! -hankkeen ja KuVi-pajan välillä oli mielekästä ja sujuvaa matkan aikana tapahtuneista muutoksista huolimatta. Edes maaliskuussa alkaneen poikkeustilan tuomat haasteet eivät lannistaneet valokuvaavia pajanuoria. Meidän JKL -projekti ja siihen liittyvä näyttely oli prosessin alusta asti ollut yksi KuVi-pajan nuorten valmennusjakson kohokohdista ja sellaisena se myös säilyi koko yhteisen taipaleen ajan. Kaiken kaikkiaan projekti istui hyvin KuVi-pajan toimintaan, sillä se sisälsi kaikki työvalmennuksen kannalta olennaiset elementit: työskentelyn ryhmässä sekä itsenäisesti, kuvallisen ilmaisun keinoja ja itsetuntemuksen kehittämistä. Projekti toimi myös eräänlaisena pajanuorten ammattimaisena asiakastyönä, sillä sen avulla he oppivat tavoitteellista työskentelyä.


Tärkeintä kuitenkin oli, että pajanuoret pääsivät projektin avulla ilmaisemaan omia näkemyksiään kaupunkiympäristöstään itselleen luontevimmalla tavalla, eli valokuvaamalla.

Kirjoittajasta: Emma (medianomi YAMK) toimii Kuvasta Viestiksi -työpajan toisena ohjaajana.

113 views

Recent Posts

See All